+37256229284
kontakt@toruabi.info

Kaevetööd

Pakume erinevaid kaevetöid nii avarii või remondivajaduse korral.

Toruabi > Teenused > Kaevetööd

Kaevetööd

Pakume erinevaid kaevetöid nii avarii või remondivajaduse korral. Meie meeskond teostab objekti ülevaatust ja korraldab vajalikud tööd nagu torustiku lahtikaevamine, paigaldamine, kanalisatsioonikaevu või siibrikaevu ehitamine, taastustööd, haljastus jne.
Enne tööde alustamist teostame eeltööd, nagu kaeveloa vormistamine, ala ümbritsemine ja liikluskorraldus märgistus. Tallinnas tuleb kaevetööde tegemiseks taotleda kaeveluba, mis annab õiguse tööd teha, määrab tingimused ja tähtaja ning nõuab projektdokumentatsiooni koostamist ja kooskõlastamist asutustega. Avarii puhul ei ole luba vajalik, kui tööd teostatakse hiljemalt 3 päeva jooksul ja teavitatakse asukohajärgset linnaosa valitsust ja tehnovõrkude valdajaid.
Kinnistu piires töötamisel kehtivad Ehitusseadustiku sätted ja kohaliku omavalitsuse määruste ja eeskirjadega reguleeritakse täpsemalt. Tavaliselt ei pea kaeveluba taotlema, kui tööd teostatakse oma kinnistu piires ja ei mõjuta naaberkinnistuid.

1. Võta ühendust

Helista või kirjuta meile. Oleme valmis teostama Teie projektid või lahendama kiireloomulised probleemid.

2. Reageerime kiiresti

Vastame päringule ühe tööpäeva jooksul. Kui Teil on kiireloomuline häda siis soovitame helistada.